Home » لبنان به روایت امام موسی صدر و شهید مصطفی چمران by علی حجتی کرمانی
لبنان به روایت امام موسی صدر و شهید مصطفی چمران علی حجتی کرمانی

لبنان به روایت امام موسی صدر و شهید مصطفی چمران

علی حجتی کرمانی

Published 1388
ISBN :
پالتویی
339 pages
Enter the sum

 About the Book 

این کتاب حاصل پیگیری ها و تلاش های مرحوم حجت الاسلام والمسلمین علی حجتی کرمانی است. او با مطرح کردن پرسش هایی از امام موسی صدر و شهید چمران و پاسخ های آنان و نیز جمع آوری برخی نامه های چمران که به این مسئله پرداخته اند، پرتو روشن کننده ای به حوادثMoreاین کتاب حاصل پیگیری ها و تلاش های مرحوم حجت الاسلام والمسلمین علی حجتی کرمانی است. او با مطرح کردن پرسش هایی از امام موسی صدر و شهید چمران و پاسخ های آنان و نیز جمع آوری برخی نامه های چمران که به این مسئله پرداخته اند، پرتو روشن کننده ای به حوادث جنگ های داخلی لبنان افکنده است.